Avelsmål

Kennel Mysslä's bedriver en sparsam målinriktad avel med sikte på en robust Phaléne med vackra exteriörer och trevlig mentalitet.
 
Vi avlar enbart på friska och mentalt sunda hundar. Hälsa och mentalitet har alltid prio ett. Därför undersöker vi noga de hundar vi har avelsintresse för, kollar stamtavlor, syskon, tidigare avkommor, inavelsgrader, Patella och ögon status osv.
 
Då målet är en framåt glad Phaléne som kan ta sig en bit på utställning, så är det ett plus om det finns utställnings meriter, och vi ser helst att minst ett CK finns. Dock är inte utseende allt, långt ifrån, en bra mentalitet och en stark kropp är alltid viktigast. 
 
Då vi tränar våra arbetspigga Phaléner i Agility, viltspår och lydnad  , så läggs än mer vikt på en hund som kroppsligen håller. Phalénen får inte bli för liten och klen, rasstandarden ligger på 28 cm, och det är däromkring vi vill hålla oss. En Phaléne på 30 cm ligger närmare för avel hos oss än en hund på 24-25 cm .
 
 
 
Det vi vill se i våra tikar och de hanhundar som går i avel hos oss är; en sund mentalitet, en proportionerligt byggd kropp, en vacker rundad skalle med inte alltför snipigt nos parti, ett vaket, glatt utryck. Rastypiska väl pälsade öron, och en vacker (lagom böjd) plymförsedd svans. Sist med absolut inte minst, eleganta och fria rörelser.
 
Vi gör enbart kombinationer där vi utan tvekan kan tänka oss att behålla en valp , än så länge har vi gjort det också. Men det kommer tyvärr inte i framtiden alltid vara en möjlighet.
 
 
Breeding Policy
Mysslä's Kennel engaged a small provident but targeting breeding program with sight on a robust Phaléne for show and companion
We only breed healthy and mentally sound Phalénes. Health and temperament is always priority no1.That is why we carefully investigate all dogs we have breeding interest in, we check pedigrees, siblings, previous offspring, inbreeding degrees, patella, eyes and other health issues.
The goal are a happy and sound Phaléne with good show possibility. So at least one of the parent needs to have done well in the show ring and be champion quality. Looks aren't everything a god mentality and a sound strong body is always most important.
We train our Phaléne in agility, tracking and obedience and think it's important with a strong body even if it's a small show dog. We do not want to see the bred being to small and fragile, and we do rather bred a dog that is a little bit to big then a dog that is to small. 
The Phaléne that we breeds have a sound mentality, is good built, have a beautiful rounded head , awake and happy expressions. Lovely long ears, and beautiful plume bearing tail, and elegant free movements.
We only do breeding combination there we would like to keep one or several pups

 

NSDTR - Tollare

Sara Neogard

Ardre Petsarve 329

623 66 Ljugarn

Mobil:070-4715198

Mysslä's Hundkurser

www.mysslaskurser.com 

Phaléne

Kerstin Neogard

Ala Gurfiles 112

623 71 Katthammarsvik

Telefon: 0498-55074