Avelsmål Tollare

Mysslä's Kennel  bedriver en sparsam, målinriktad avel med sikte på en kroppsligt och mentalt funktionsduglig apporterande Tollare med goda jaktliga egenskaper. En Tollare till arbete/jakt som även går bra i utställningsringen och är en trevlig familjehund resten av tiden.


Vi avlar enbart på friska och mentalt sunda hundar. Hälsa och mentalitet har alltid prio ett. Därför undersöker vi noga de hundar vi har avelsintresse för, kollar stamtavlor, syskon, tidigare avkommor, inavelsgrader, höfter, armbågar, ögon status och andra ärftliga sjukdomar osv.


De jaktegenskaper vi vill se i våra tikar och de hanhundar som går i avel hos oss är goda apporteringsegenskaper det vi brukar kalla för   " plocka upp glädjen "  vi vill se bra grepp en vilja att följa upp en vittring, den naturliga egenskapen att gå rätt i vind och en bra av och på knapp. Då Tollaren som många andra av sina Retriever släktingar har en tendens att bli ljudlig, så ser vi helst att de hundar som går i avel är tysta när de jobbar. Även om vi mest strävar efter en effektiv jakthund så vill vi absolut inte se en delning av rasen i jakt och sällskap/utställning  därför ser vi helst att det även finns utställningmeriter. Våra aveltikar har alla erövrat Cert på utställning.


Kroppsligt får Tollaren inte bli för tung, en alltför tung Tollare  tar sig inte smidigt och tyst fram i markerna. En robust Tollare med en hållbar kropp, en stark rygg som inte är för lång, välvinklade bak ben, raka parallella framben, hållbara tassar, vatten frånstöttande päls mm
En mentalt stabil tollare för oss är en hund som är enkel att ha med till nya platser. Som glatt och framåt hälsar på nya människor, är tolerant mot andra hundar och som funkar i flock. Som nyfiket möter världen tillsammans med sin ägare. En hund som kan koppla av när så behövs och som snabbt växlar om till full fart då arbete erbjuds. mm
Vi tror hårt på att enbart avla på hundar som vi anser är minst lika bra eller helst bättre än sina föräldrar i flera av de viktiga bitarna så som mentalitet, arbetsförmåga, exteriört mm, detta för att föra vårt avelarbete närmare vårt mål. 
Vi gör enbart kombinationer där vi utan tvekan kan tänka oss att behålla en valp , än så länge har vi gjort det också antingen hos fodervärd eller hemma. 

 

Breeding Policy
Mysslä's Kennel engaged a small provident but targeting breeding program with sight on a bodily and mentally god retrieving Toller, that goes well in both show ring and hunting, and the rest of the time is a great familymember.
We only breed healthy and mentally sound Tollers. Health and temperament is always priority no1.
That is why we carefully investigate all dogs we have breeding interest in, we check pedigrees, siblings, previous offspring, inbreeding degrees, hips, elbows, eyes and other health issues.

We want to see good retrieving skills " pick up joy" we call it, big will to please, confident, social Toller with a steady on and off switch in all  our breeding dogs. The Toller has been knowed for there ability to become  loud so we do not breed dogs that cant be quiet when working. We dont want the breed to be split in an hunting Toller and a show Toller, that is why we like to see some good show result as well. All our breeding bitches has CAC on show.
Bodily the Toller shall not be to heavy, a heavy clumsy dog is no use on the hunt. The shall be an kompact dog with a healthy body. It's imported that the back it strong and not to long, nice angulated hindlegs and straight front legs, strong paws, a good water-resistant coat and a powerful body.
To bring our breeding closer to our goal we only breed dogs that we think is better than it's parents.
We only do breeding combination there we would like to keep one or several pups, even if we cant do that with every litter.

 

NSDTR - Tollare

Sara Neogard

Ardre Petsarve 329

623 66 Ljugarn

Mobil:070-4715198

Mysslä's Hundkurser

www.mysslaskurser.com 

Phaléne

Kerstin Neogard

Ala Gurfiles 112

623 71 Katthammarsvik

Telefon: 0498-55074